ירושלים, 2016
יום הטאי צ׳י והצ׳י גונג
ירושלים, 2015
יום הטאי צ׳י והצ׳י גונג
ירושלים, 2014
יום הטאי צ׳י והצ׳י גונג
תמונות מסדנאות
לאורך השנים
תמונות מפעילויות
בצ׳י גונג ובשיאצו
Show More