הפנינג יום העצמאות 2021

הפנינג יום העצמאות 2021

הקוף ממשחק 5 החיות 2014

הקוף ממשחק 5 החיות 2014

צילום: עדי יואלי, יום הטאי צ׳י והצ׳י גונג בירושלים, 2014

איל שני, רעות בר-גיל ורונית מלכין

איל שני, רעות בר-גיל ורונית מלכין

צילום: שלומית פרבר, יום הטאי צ׳י והצ׳י גונג בירושלים, 2015, האיל ממשחק 5 החיות

רונית מלכין - האיל ממשחק 5 החיות

רונית מלכין - האיל ממשחק 5 החיות

צילום: שלומית פרבר, יום הטאי צ׳י והצ׳י גונג בירושלים, 2015

עם צוות מגע, 2009

עם צוות מגע, 2009

צוות בית ספר ׳מגע׳ לשיאצו, בחצר בית הספר

מיכל פינקרט ורונית מלכין - הנמר

מיכל פינקרט ורונית מלכין - הנמר

צילום: עדי יואלי, יום הטאי צ׳י והצ׳י גונג בירושלים, 2014, הנמר ממשחק 5 החיות

מיכל פינקרט ורונית מלכין - האיל

מיכל פינקרט ורונית מלכין - האיל

צילום: עדי יואלי, יום הטאי צ׳י והצ׳י גונג בירושלים, 2014, האיל ממשחק 5 החיות

מיכל פינקרט ורונית מלכין - הקוף

מיכל פינקרט ורונית מלכין - הקוף

צילום: דובי פיינר, יום הטאי צ׳י והצ׳י גונג בירושלים, 2014, הקוף ממשחק 5 החיות

שיעור צ׳י גונג במתחם התחנה בירושלים

שיעור צ׳י גונג במתחם התחנה בירושלים

צילום: בועז זיסו, יום הטאי צ׳י והצ׳י גונג בירושלים, 2014, מתוך העגור

Liang Gong - Qi Gong

Liang Gong - Qi Gong

צילום: בועז זיסו, יום הטאי צ׳י והצ׳י גונג בירושלים, 2014, שיעור צ׳י גונג במתחם התחנה בירושלים

פעילות למשפחות - פסטיבל סמולמסקי ב״ש 2009

פעילות למשפחות - פסטיבל סמולמסקי ב״ש 2009

באר שבע, 2009, משחק 5 החיות עם אליקו, איל שני ורונית מלכין

על פסגת העולם - הפארק הלאומי יוסמיטי

על פסגת העולם - הפארק הלאומי יוסמיטי

Yosemite, USA, 2014, רונית מלכין

Kings Canyon National Park, USA

Kings Canyon National Park, USA

צילום: רונית מלכין, 2014

2021 הפנינג יום העצמאות
ירושלים, 2016
יום הטאי צ׳י והצ׳י גונג
ירושלים, 2015
יום הטאי צ׳י והצ׳י גונג
ירושלים, 2014
יום הטאי צ׳י והצ׳י גונג
תמונות מסדנאות
לאורך השנים
תמונות מפעילויות
בצ׳י גונג ובשיאצו
Show More
הזמנה ליום הטאי צ׳י והצ׳י גונג אונליין -
קישור לסרטון  - הזמנה ליום הטאי צ׳י והצי׳ גונג אונליין 2020 - רונית מלכין
פלייר יום הטאי צ׳י אונליין.jpeg