top of page

גלריה - יום הטאי צ׳י והצ׳י גונג הבינלאומי בירושלים, 2015

שלומית פרבר 11_ירושלים_2015.jpg

שלומית פרבר 11_ירושלים_2015.jpg

שלומית פרבר 10_ירושלים_2015.jpg

שלומית פרבר 10_ירושלים_2015.jpg

שלומית פרבר 9_ירושלים_2015.jpg

שלומית פרבר 9_ירושלים_2015.jpg

שלומית פרבר 8_ירושלים_2015.jpg

שלומית פרבר 8_ירושלים_2015.jpg

שלומית פרבר 7_ירושלים_2015.jpg

שלומית פרבר 7_ירושלים_2015.jpg

שלומית פרבר 6_ירושלים_2015.jpg

שלומית פרבר 6_ירושלים_2015.jpg

שלומית פרבר 5_ירושלים_2015.jpg

שלומית פרבר 5_ירושלים_2015.jpg

שלומית פרבר 4_ירושלים_2015.jpg

שלומית פרבר 4_ירושלים_2015.jpg

שלומית פרבר 3_ירושלים_2015 copy.jpg

שלומית פרבר 3_ירושלים_2015 copy.jpg

שלומית פרבר 2_ירושלים_2015.jpg

שלומית פרבר 2_ירושלים_2015.jpg

שלומית פרבר 1_ירושלים_2015.jpg

שלומית פרבר 1_ירושלים_2015.jpg

איל שני, רעות בר-גיל ורונית מלכין

איל שני, רעות בר-גיל ורונית מלכין

צילום: שלומית פרבר, יום הטאי צ׳י והצ׳י גונג בירושלים, 2015, האיל ממשחק 5 החיות

איל שני 9 - ירושלים 2015.JPG

איל שני 9 - ירושלים 2015.JPG

איל שני 8 - ירושלים 2015.JPG

איל שני 8 - ירושלים 2015.JPG

איל שני 7 - ירושלים 2015.JPG

איל שני 7 - ירושלים 2015.JPG

איל שני 5 - ירושלים 2015.JPG

איל שני 5 - ירושלים 2015.JPG

איל שני 4 - ירושלים 2015.JPG

איל שני 4 - ירושלים 2015.JPG

איל שני 3 - ירושלים 2015.JPG

איל שני 3 - ירושלים 2015.JPG

איל שני 2 - ירושלים 2015.JPG

איל שני 2 - ירושלים 2015.JPG

איל שני 1 - ירושלים 2015.JPG

איל שני 1 - ירושלים 2015.JPG

bottom of page