גלריה - יום הטאי צ׳י והצ׳י גונג הבינלאומי בירושלים, 2015