שינויים בזמני השיעורים לתקופה הקרובה:

ימי ראשון - 08:30 - 09:45 -

לא צפויים שינויים בתקופה הקרובה.​

ימי רביעי - 18:30 - 20:00 -

[שימו לב לשינוי בזמנים ובמיקום!!!

החל מה- 06/11/19, שיעור הערב עובר, באופן קבוע, לבי״ס אדם (במושבה הגרמנית), ויחל בשעה 18:30]

לא צפויים שינויים בתקופה הקרובה.​

השיעורים במוזיאון ישראל (לעובדי המוזיאון ולמנוי המוזיאון בלבד):

לא צפויים שינויים בתקופה הקרובה.​

צילום: עדי יואלי, 2014