שינויים בזמני השיעורים לתקופה הקרובה:

ימי ראשון - 08:30 - 09:45 -

לא צפויים שינויים בתקופה הקרובה.​

ימי רביעי - 18:30 - 20:00 -

15/01/20 - לא יתקיים שיעור (אני בחופשה).​

השיעורים במוזיאון ישראל (לעובדי המוזיאון ולמנוי המוזיאון בלבד):

15/01/20 - לא יתקיים שיעור (אני בחופשה).​

צילום: עדי יואלי, 2014