גלריה - יום הטאי צ׳י והצ׳י גונג העולמי בירושלים, 2016

קישור לסרטון  - חלק משיעור ביום הטאי צ׳י - 5 האלמנטים
קישור לסרטון  - חלק משיעור ביום הטאי צ׳י - העגור מתוך ׳משחק 5 החיות׳
קישור לסרטון  - הופעה
אליקו ורונית עם הקוף וקצת מהעגור ממשחק 5 החיות