פרטים אודות הסדנה בכרתים עם ד״ר אלן פיטפילד - 07-11/06/2016

שלום רב,

 

שמחני להודיעכם כי ד"ר אלן פיטפילד יבקר בארץ ויעביר סדנת המשך לסדנת כרתים האחרונה.

הסדנה תתקיים בהרצליה הפיתוח בתאריכים 1, 2 ו-3 לחודש יוני 2015.

נושא הסדנא: המשך הלימוד של 8 תרגילי חישת הצ'י. הלימוד ישמש גם ככלי לחולל את הנייגונג (העבודה הפנימית) הכרוכה ביכולת לחוש הן את הדאן דיאן התחתון והן את הדם ונוזלי גוף אחרים בתור כלי להובלת הצ'י. 

 

הסדנה תתקיים במשך כחמש וחצי שעות מדי יום בהרצליה פיתוח, לא כולל הפסקת צהרים של כ-90 דקות. יהיו כחמש וחצי שעות לימוד מדי יום. ניתן לרכוש מזון קל בסביבה.

 

עלות הסדנה: לכל שלושת הימים – 1050 ₪. להשתתפות חלקית – 400 ש"ח ליום.

 

מספר המקומות בסדנה זו באמת מוגבל. עדיפות תינתן לאלה המבקשים להשתתף בכל שלושת הימים ובנוסף השתתפו בכרתים. אחרי אישור השתתפותכם דרכי, תתבקשו להשלים את התשלום מראש, כדי לוודא השתתפות.

 

נא להעביר את בקשותיכם להשתתף ליונתן מישייקר, בכתובת jonyael@zahav.net.il

 

ד"ר פיטפילד יהיה פנוי בהמשך השבוע לפגישות פרטיות. פגישות אלה יתואמו עמו ישירות.

 

_____________________

 

Shalom,

 

I am happy to inform you that Dr. Alan Peatfield will be visiting Israel again and holding a three-day workshop. This workshop will be grounded in Alan's last Crete workshop, and will deal with the following topic:

 

Continuation of the 8 Sensing Qi exercises, also their use as a focus to activate the Neigong (internal work) involved in feeling and activating the Lower Dantien, and from that to start to feel not just the blood as a vehicle for Qi, but also the other fluids as a Qi vehicle.

 

The workshop will be held on a daily basis in Herzliah Pituach, commencing at 09:30 a.m. There will be a 90-minute lunch break. There will be about five and a half hours of instruction per day.  Light food may be purchased in the vicinity.

 

The cost of the workshop: for all three days – 1050 NIS. For partial attendance – 400 NIS per day.

 

In this event, the number of attendees is really limited, and preference will be given to those who wish to participate in all three days as well as to those who participated in Crete. Once your participation has been confirmed through me, prepayment of the entire amount will be required, in order to ensure attendance.

 

Please send your request to participate to Yonatan Misheiker, at jonyael@zahav.net.il

 

Dr Peatfield will be available over the following days of the week for private consultations. Such consultations need to be arranged with him directly.